^ Back to Top

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/j881104/domains/parafia-tarczyn.pl/public_html/templates/dd_webname_11/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/j881104/domains/parafia-tarczyn.pl/public_html/templates/dd_webname_11/html/modules.php on line 36

Home

Historia Kościoła

HISTORIA KOŚCIOŁA

Budowle sakralne są ,,zwierciadłem” regionu – konfesjonałem ludzkich spraw dnia codziennego. Tym co łączy fundatora i tego co z podziwem patrzy na arcydzieło kunsztu i wyobraźni.

Stanowią one też nie tylko obiekt, ale są też dowodem aktywności mieszkańców i niezaprzeczalną pamiątką minionych czasów.

 

Tarczyn należy o najstarszych miast na Mazowszu, historia miejscowości sięga XII w. W 1353 otrzymał prawa miejskie z rąk księcia mazowieckiego Kazimierza I na tzw. prawie magdeburskim. Już wówczas był ośrodkiem parafialnym. Wspomnieć też należy że Tarczyn w XVI w pełnił funkcje miasta powiatowego. W 1863 r. podczas Powstania Styczniowego na terenach pobliskich wsi toczyły się ciężkie walki z Rosjanami. Za udział w powstaniu Tarczyn w 1869 r. utracił prawa miejskie – jak większość miast na południowym Mazowszu. Pomimo tego nadal rozwijał się z jako ośrodek rolno - przemysłowy. Z dniem 1.I.2003 r. Tarczyn ponownie otrzymał Status Miasta.

Gotycki kościół św. Mikołaja, będący najcenniejszym zabytkiem Tarczyna, pochodzi z początku XVI wieku ok 1353 r. Powstał on na miejscu poprzedniej niewielkiej świątyni fundowanej rzekomo jeszcze w XII stuleciu.

Obecna budowla została gruntownie przebudowana, wydłużona i zbarokizowana w latach: 1623-1630 dzięki staraniom Gabriela Prowansjusza [Władysławskiego] , sekretarza królewskiego zarazem proboszcza warszawskiego i tarczyńskiego. Mimo XVII-wiecznych przekształceń bryła kościoła zachowała wiele cech gotyckich.
Kościół posiadał 2 kaplice: św. Anny z 1511r. - fundacji Jana i Mariana Mokronowskich i św. Stanisława ufundowaną przez ks. Abrahama Chełkowskiego.
Podczas pożaru miasta w 1704 kościół został zniszczony. Odbudował go w 1714r. proboszcz - późniejszy biskup Chełmiński Kazimierz Szczuka, jednak z biegiem czasu kościół ulegał różnym przebudowom w 1823 skasowano skarbiec za zakrystią. W okresie duszpasterzowania ks. W. Dobrowolskiego uległa rozbiórce kaplica św. Stanisława, a kaplice św. Anny zamieniono na kruchtę.

Przed 1918r. uległa przeróbce zakrystia, a Kościół pomalowano .W 2012 wymieniono część tynków i odnowiono kościół oraz zrekonstruowano i odnowiono polichromie.

Obecnie jest to kościół gotycki z późnobarokową elewacja frontową, wnętrze gotyckie częściowo zbarokowizowane.

Posiada pięć ołtarzy:
Ołtarz główny - pseudogotycki z obrazem Niepokalanego Poczęcia N.M.P
Obrazy w ołtarzach bocznych to dzieła Franciszka Tegazzo i Adama Rycerskiego.
Ambona pochodzi z XVII w., Chrzcielnice z herbem ufundował ks. W. Prowancjusz- Władysławski.


Barokowe epitafia upamiętniają m.in. biskupów: Ks. Kazimierza Szczukę (wcześniej proboszcza tarczyńskiego), Ks. Adama Rostkowskiego, miejscowego proboszcza i nauczyciela młodzieży ks. Jana Petrykowskiego z czasów Stefana Batorego oraz Marcina Dębskiego burgrabiego i wicestarostę czerskiego.

Organy są dziełem znanego organmistrza Józefa Szymańskiego (XIX w.) Instrument zdobi barokowy prospekt z czasów wazowskich – pozostałość po okazałym instrumencie z XVII w. Inauguracji obecnych organów dokonał organista – wirtuoz i kompozytor przyjaciel F. Chopina i nauczyciel St. Moniuszki - August Freyer.


W klasycznej dzwonnicy z 1842 r. znajduje się dzwon z 1841 r. ku Czci Św. Trójcy, trzy pozostałe ufundował w 1921r. Ks. Ignacy Radzikowski, lecz w 1974 r. na wskutek zużycia zostały przetopione i z materiałów odlano dwa nowe o imionach ,,Maria” i ,,Mikołaj”- konsekracji tychże dzwonów dokonał Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński.

 

W 1944 r. za działalność konspiracyjną gestapo aresztowało a następnie zamordowało proboszcza tarczyńskiego ks. Czesława Oszkiela.

 

Marmurowy posoborowy ołtarz z relikwiami świętych Agnieszki i Walentego konsekrował 30. III. 1976 r. Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński.

 

W 2000 r. wyłożono plac przykościelny kostką brukową i zainstalowano iluminacje świątyni.

 

Według relacji z wizytacji arcybiskupa Wojciecha Leszczyc Skarszewskiego z 1826 r. - to w kościele znajdowały się jeszcze dwa ołtarze poświęcone Matce Bożej Bolesnej i św. Rochowi. Natomiast obecny główny ołtarz stoi na miejscu poprzedniego drewnianego i pozłacanego poświęconego Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny gdzie obok obrazu Maryjnego znajdowały się drewniane statuły świetych Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Mikołaja.

 

4 października 2009 r. Mszy św. i procesji odpustowej przewodniczył bp. Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu,

obecny Abp. Metropolita lubelski.


Oprócz kościoła parafialnego istniał w latach 1490 - 1755 Kościół filialny
pw. Św. Doroty.

 

Kościół św. Mikołaja – od wielu wieków służy wierze katolickiej i jest wielorakim świadkiem dziejów i kultury miejscowej wspólnoty. Jako najcenniejszy zabytek miasta - poza aspektem duchowym jest również jedną z atrakcji turystycznych południowego Mazowsza.

Kościół Św. Mikołaja w Tarczynie w 1973 r.

 

Ołtarz główny.

Wnętrze kościoła parafialnego (przed remontem).

Kościół w Tarczynie od strony kruchty.

Kościół w Tarczynie od strony zakrystii.

Kościół w Tarczynie od strony rynku.

Epitafium bpa Szczuki.

 

Łaskami słynący obraz Matki Boskiej zw. Tarczyńskiej.

Ołtarz z krucyfiksem.

Kościół tarczyński nocą.

Arcybiskup Metropolita Wojciech Leszczyc Skarszewski

Prymas Królestwa Polskiego

Autor jednego z najstarszych opisów kościoła tarczyńskiego – 1826 r.

August Freyer organista - wirtuoz i kompozytor.

Dokonał inauguracji obecnych organów w tarczyńskiej świątyni w 1862 r.

 

Ołtarz z obrazem Matki Boskiej.

Dzwonnica przy kościele XIX w.

Wyłożona kostka wokół kościoła tarczyńskiego (z lewej dawna kaplica św. Anny).

 

 

Konsekracja dzwonów w 1974 r. dokonana przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

 

 

Konsekracja posoborowego ołtarza 30. III. 1976 r. Przez Prymasa Tysiąclecia.

 

 

Kościół w Tarczynie w latach 70 – tych.

 

 

 

 

Nagrobek – pomnik dziedziców z Mrokowa XIX w.

 

Iluminacja kościoła.

 

 

 

Uroczystość 650 – lecia parafii z udziałem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

 

Wnętrze kościoła w latach 70 – tych.

 

 

Rok 1974 – na ambonie Arcybiskup Bronisław Dąbrowski FDP Sekretarz Episkopatu.