Od jutra w całym kościele katolickim jak i w naszym parafialnym kościele rozpoczną się Roraty.

 

 

 

Roraty będą odprawiane w trakcie adwentu co dziennie o 6.45.

 

 

Grupy Parafialne

Ministranci

Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.

Stroje ministrantów są różnorodne, lecz powinny być zatwierdzone przez biskupa. Wzorem, przewidzianym przez księgi liturgiczne jest alba, lub komża włożona na sutanelę.Spotkania dla ministranów:
W każdą sobotę o godz. 10.00 na starej plebanii.

Opiekun:
Ks. Jarosław Śledź

Lektorzy

Lektor - chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego. (nie zaś Ewangelię); może w braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii (Ewangeliarz).

Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, niebędących ustanowionymi do tego przez władzę kościelną. Wówczas lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób.

Spotkania dla Lektorów (spotkania biblijne):
Co drugą niedziele o godz. 19.00.

Opiekun:
Ks. Paweł Sokal

Schola

W każdą niedzielę Msze św. o godz. 11.00 wzbogaca grą i śpiewem schola dziecięca.
Próby gry i śpiewu: w każdy Wtorek o godz. 16.00 na Starej plebanii (wejście od strony Szkoły).

Prowadzenie scholi:
Organista: Adam Grabowski
Paulina Śliwińska

Opiekun:
Ks. Piotr Jędraszek

Misja Świętej Tereski

Spotkania odbywają się w każdą Niedzielę po Mszy św. o godz. 11


Opiekun:
ks. Piotr Jędraszek

Bielanki
Dziewczynki upiększające procesje liturgiczne. (w wieku od szkoły podstawowej)

Opiekun:
Chór
Wzbogacaja swoim śpiewem Msze św. w niedziele
Próby chóru w poniedziałki o godz. 16.30
Prowadzenie:
Organista: Adam Grabowski

 

Uroczystość Wszystkich Świętych, tak jak każda uroczystość w Kościele, ma charakter bardzo radosny. Wspominamy wszystkich tych, którzy wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.

Msza św. w intencji Wszystkich Zmarłych zostanie odprawiona 1.11.2012 o godz.12.30 na naszym Cmentarzu Parafialnym.

W każdą niedzielę Msze św. o godz. 11.00 wzbogaca grą i śpiewem schola dziecięca.
Próby gry i śpiewu: w każdy Wtorek o godz. 16.00 na Starej plebanii (wejście od strony Szkoły).

 

 

 

 

Prowadzenie scholi:
Organista: Adam Grabowski
Paulina Śliwińska

Opiekun:
Ks. Maciej Jaszczołt

Byli proboszczowie, którzy pracowali w naszej parafii:

  • + Ks. Czesław Oszkiel (1934-1944)
  • + Ks. Kazimierz Świątek
  • + Ks. Stanisław Sobotka (1970 - 1984)
  • + Ks. prałat Marian Paleczny (1984 - 1997)
  • Ks. Tadeusz Jarząb (1997 - 2010)

Obecny proboszcz:

  • Ks. prałat Władysław Michalczyk (2010-.....)