Poniedziałek, 20 maja 2024 r.   (VII tydzień Okresu Zwykłego)   Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła - święto

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Dar Mądrości

Dar uwolnienia naszego życia od balastu. Duch Święty przez Dar Mądrości chce najpierw wyeliminować to, co w oczach Bożych jest głupotą w moim i twoim życiu. Wyeliminować, a później obdarzyć nas swoją Mądrością Bożą. Żeby być mądrym, trzeba zrezygnować ze swoich ludzkich planów, programów. Otworzyć się na to, co Bóg nam proponuje w swoim słowie, Piśmie św. Dar Mądrości uruchamia w nas najpotężniejszą władzę poznawczą – miłość.

Dar Rozumu

Dar Rozumu ma prześwietlić nasze emocje, uporządkować nasze emocje. Nie tylko nienawiść, nie tylko egoizm, ale przede wszystkim ma się uporać z pychą. Przez ten Dar Duch Święty chce udoskonalić pracę naszego rozumu omotanego złymi przywiązaniami, emocjami...

Dar Rady

Dzięki Darowi Rady idę za światłem wewnętrznym, które jest nieustannie wlewane przez Ducha Świętego do naszego wnętrza, i robię to, czego Duch Boży ode mnie oczekuje. Ja robię to i robię tak, jak Duch Święty tego pragnie. Dzięki temu Darowi umiejętnie wykorzystuję czas, chwilę obecną i nadaję memu życiu najwyższą wartość.

Dar Męstwa

Ten Dar ma nas uzdolnić do męczeństwa w naszej codzienności, uzdolnić do takiego przeżywania (akceptacji) historii. Duch Święty przez Dar Męstwa uczy tego, że problem jest nie w tym, co cię w życiu spotyka, ale w tym, co z tym robisz.

Dar Umiejętności

Dar Umiejętności ma jeszcze dwa inne imiona – Dar Wiedzy oraz Dar Inteligencji. Dar Umiejętności uzdalnia do trafnego odczytania i wykonywania swego powołania (misji, posłannictwa) – przez poszczególnych ludzi, wspólnoty, różne narody. Albo inaczej: dzięki Darowi Wiedzy wiemy, do czego Bóg nas przeznaczył już w tajemnicy stworzenia przez pewien typ uzdolnień, umiłowań... A określenie Dar Inteligencji akcentuje jakby „kod genetyczny” uzdolnień do dzieła, jakie powinniśmy wykonać.

Dar Pobożności

Dar Pobożności (nazywany także Darem Pietyzmu) to nic innego, jak umiłowanie Ojca, siebie i każdego człowieka. Dar Pobożności to Bóg w nas, to Jego święta miłość w nas, ale nie tylko dla nas! Ma On przeciwstawić się w naszym życiu dewocji, czyli miłości Boga bez miłości człowieka.

Dar Bojaźni Bożej

Z Daru Bojaźni Bożej wyrastają wszystkie inne Dary. Co jest wewnętrzną treścią tego Daru? Otóż Bojaźń Boża to najpierw i przede wszystkim to wszystko, co Bóg czyni dla nas, by nie utracić na wieki swych dzieci, a później dopiero to, co my czynimy i pragniemy czynić dla swego Boga, widząc Jego miłość do nas. Jezus w Darze Bojaźni Bożej jakby chciał powiedzieć: „Ja ze swej strony więcej nie byłem w stanie uczynić, niż to uczyniłem przez Krzyż i zmartwychwstanie dla waszego usprawiedliwienia, proponując wam nowe, Boże życie w Darze Pięćdziesiątnicy. A teraz zaczyna się wasza wolność, wasz wybór, wasza decyzja”. Obiektywnie w Bogu świat jest zbawiony, ale jeszcze pozostaje przyjęcie tego zbawienia.