Get Adobe Flash player

Byli proboszczowie, którzy pracowali w naszej parafii:

  • + Ks. Czesław Oszkiel (1934-1944)
  • + Ks. Kazimierz Świątek
  • + Ks. Stanisław Sobotka (1970 - 1984)
  • + Ks. prałat Marian Paleczny (1984 - 1997)
  • Ks. Tadeusz Jarząb (1997 - 2010)

Obecny proboszcz:

  • Ks. prałat Władysław Michalczyk (2010-.....)
'