Niedziela, 03 marca 2024 r.   (III tydzień Wielkiego Postu)  

W niedzielę:

 • 7.30
 • 9.30
 • 11.00
 • 12.30
 • 18.00

W dni powszednie:

 • 7.30 (w Adwencie 6.45 roraty)
 • 17.00 (nie ma w lipcu i sierpniu oraz podczas kolędy)
 • 18.00

Spowiedź podczas Mszy Świętej

W każdy pierwszy piątek miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą połączoną z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa:

 • dla dzieci o 17.00 (spowiedź od 16.30),
 • dla dorosłych o 18.00 (spowiedź od 17.30).


Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy piątek miesiąca polega na:

- uczestnictwie we Mszy Świętej wraz z przyjęciem Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje i całego świata,
- odmówieniu szczególnej modlitwy do Serca Pana Jezusa (np. Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).

Sakrament pokuty i pojednania (spowiedź) nie należy do istoty odprawienia dziewięciu pierwszych piątków.

 

Nabożeństwo wiąże się z objawieniami, jakie miała francuska zakonnica, Małgorzata Maria Alacoque (1647–1690), beatyfikowana w 1864 r., a kanonizowana w 1920 r. Objawienia te miały miejsce w latach 1673–1675, w kaplicy klasztoru sióstr wizytek w Paray-le-Monial.

2 lipca 1674 r., w pierwszy piątek miesiąca, kiedy św. Małgorzata modliła się przed tabernakulum, ukazał jej się Pan Jezus i powiedział: Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność. Prosił św. Małgorzatę o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwszy piątek każdego miesiąca, a także o modlitewne czuwanie przed tabernakulum w czwartek od godziny 23 do północy, aby rozważać Mękę Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym – jako ekspiację za zniewagi i ludzką oziębłość. Ta praktyka wynagradzająca, nazywana godziną świętą, podejmowana jest w wielu parafiach – odprawiane są specjalne adoracje w czwartki, w godzinach wieczornych.

Praktyka dziewięciu kolejnych pierwszych piątków łączy się z jedną z obietnic, które dał Pan Jezus św. Małgorzacie, dotyczących czcicieli Jego Serca:

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

 

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
(tekst zatwierdzony przez papieża Leona XIII)

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

Więcej na brewiarz.pl

Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się

 • w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 12.30
 • w każdy czwartek po Mszy Świętej o 18.00 do 20.00.

Zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiana jest w każdą środę o godzinie 18.00.

 

Pieśń do Matki Bożej Tarczyńskiej:

 

Witaj, Królowo, czysta Dziewico,

Tyś najpiękniejsza z tej ziemi cór,

Witaj, Najświętsza Bogarodzico,

Tobie hołd składa Aniołów chór.

Bądź pozdrowiona i wysławiona

Pani nasza Tarczyńska.

 

 

Film z pieśnią do Matki Bożej Tarczyńskiej w wykonaniu Agnieszki Sztabnik-Baran

Nabożeństwa fatimskie odbywają się od maja do października 13. dnia miesiąca o 18.00.


Kiedy Maryja ukazała się w Fatimie pastuszkom, był rok 1917, epoka zupełnie odmienna. Jednak z czasem napływ pielgrzymów do Fatimy wcale się nie zmniejszył, wprost przeciwnie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ obecność Boga, wołanie Boga do ludzkości jest wołaniem odwiecznym. Wołaniem, które tak samo jak podczas stworzenia, tak i obecnie, wzywa ludzi do współpracy z Bożym działaniem. Bóg, nasz Ojciec i Stwórca, stworzył człowieka na swój obraz, rozumnego i wolnego, wezwał go do współpracy w przemienianiu świata. Nabożeństwo fatimskie jest zaproszeniem nie tylko do modlitwy i pokuty, ale także do rozmyślania. Jest to ważny element nabożeństwa, bowiem dobre maryjne rozmyślanie z czasem staje się doświadczeniem kontemplacji oblicza Chrystusa – kontemplacji z kolan Matki.

Objawienie Matki Bożej w Fatimie, 13 maja 1917 r.

Objawienie Matki Bożej w Fatimie, 13 czerwca 1917 r.

Objawienie Matki Bożej w Fatimie, 13 lipca 1917 r.

Objawienie Matki Bożej w Fatimie, 19 sierpnia 1917 r.

Objawienie Matki Bożej w Fatimie, 13 września 1917 r.

Objawienie Matki Bożej w Fatimie, 13 października 1917 r.